“Maar te denken valt aan minder bureaucratie, lagere kosten door technologische vooruitgang…” In termen van Lean kunnen we vaststellen dat de ‘verborgen fabriek’ in ziekenhuizen substantieel is. Dat betekent veel handelingen (waste) zonder dat hier direct gewerkt wordt aan de toevoegde waarde op het eindproduct. Zo eindigen we onder aan de streep meteen lager rendement op geleverde diensten. Hier is zeker winst te behalen…

Bruins wil dat zorgsector meedenkt over besparing