Kernwaarden vormen de basis en kaders van de bedrijfscultuur. Zij bepalen hoe er gewerkt wordt en hoe men met elkaar omgaat. Door dagelijks te sturen op de kernwaarden, in feedback, beoordelingen en beloningen, stuur je op de gewenste bedrijfscultuur. Dit moet onderdeel zijn van je dagelijkse routine als manager/leidinggevende. Lees in dit artikel meer over de do’s en dont’s.

 

MT Magazine – Bedrijfscultuur veranderen?