Geboren uit verlangen

Attitude is a little thing, that makes a big difference

(Winston Churchill)

UPerform is ontstaan uit de wens om organisaties, teams en individuen te helpen betere resultaten te boeken. Omdat ik geloof dat wanneer we het hebben over doelen en resultaten, wij vooral de vertaling moeten maken naar het gewenste gedrag bij de medewerkers en de juiste context waar binnen dit gedrag gestimuleerd wordt. Ondernemers, managers en andere professionals in een leidinggevende rol hebben hier een duidelijke visie of toekomstbeeld voor nodig, welke men vervolgens concreet kan vertalen naar elk niveau en elke medewerker in de organisatie. En soms is er wel een plan, maar raken de schwung en de flow eruit en stagneert de zaak. Met als resultaat: teruglopende productie, matige tot geen groei en gedemotiveerde medewerkers bij gebrek aan vertrouwen in een zonnige toekomst. Ontzettend jammer en ontzettend onnodig! Daarom bestaat UPerform. Ik geloof dat de beste resultaten ontstaan vanuit een optimale interactie tussen medewerker en organisatie.

Van In-zicht naar In-control

In de dagelijkse praktijk ervaren wij de worsteling van organisaties om de prestaties van medewerkers en teams blijvend op niveau te houden. Na verloop van tijd zakken prestaties in of neemt het aantal bruikbare ideeën af. Leidinggevenden spreken dan vaak over een gebrek aan motivatie of betrokkenheid. Ofwel, er is iets mis met de medewerker of het teamlid. Maar is er wel iets mis met de medewerker? Of is er iets mis met de omstandigheden waarin men gevraagd wordt prestaties te leveren? We zien dat managers zich snel richten op gedragsverandering bij hun personeel, maar vaak vergeten te kijken naar hun eigen managementstijl en/of de context die zij creëren (cultuur, stimulans, erkenning, waardering, heldere afspraken en doelen)… De invloed van het management op prestaties is enorm. Vooral de zorg worstelt enorm met de grote regeldruk en administratieve last. De cultuur en atmosfeer die vooral moeten bijdragen aan de wil en het vermogen optimale zorg en behandelingen te geven, staat daarmee continu onder druk. UPerform gelooft dat alleen door focus op de kwaliteit van het (primaire) proces en de toegevoegde (klant-)waarde daarvan, er werkelijk een paradigma-shift kan plaatsvinden die leidt tot de evolutie van deze systemen, die veel professionals in de greep houden.

Niets zo praktisch als een goede theorie

Kaders als Lean en Agile Management bieden een het framework waarbinnen organisaties, van het (top-)management tot de operationele functielagen, gestimuleerd kunnen worden tot continu verbeteren en tot experimenteren, waarbij het veilig is om met elkaar “te ontdekken en soms fouten te maken”. Het brengt focus aan op het creëren van toegevoegde waarde en het tegengaan van verspillingen, zoals administratieve last en oneindig veel vinkjes en controles. Tevens biedt het een structuur voor het herdefiniëren van doelen en resultaten op stragisch niveau. In combinatie met de principes van organisatiegedrag, gedragsanalyse (ABC) en operante gedragsverandering, worden de juiste elementen gecreërd voor een duurzaam fundament gericht op performance management en operational excellence.

Vanuit ervaring gedreven!

UPerform combineert bovenstaande uitgangspunten voor optimale medewerkers- en teamprestaties in trainingen en coachingstrajecten. Of u laat zich in de trainingen inspireren om zelf aan de slag te gaan met de technieken die u aangeleerd krijgt of ik ga met u op de werkvloer aan de slag, ik garandeer dat uw kijk op performance van uw medewerkers blijvend is veranderd! Door de jaren heen is de overtuiging ontstaan dat er met name vanuit de managementlaag veel meer gedaan kan worden om de professionals achter organisatiedoelstellingen te krijgen. Het sterk dwingende karakter van organisatieprocessen heeft vaak eerder een verlammend dan een stimulerend effect op de medewerkers. De praktijkervaring leert dat er een veel meer mensgerichte (dienende) aanpak nodig is. Het zorglandschap verandert. De zorg verandert. En een nieuwe generatie zorgprofessionals aan het werk, met andere drijfveren en andere behoefte, vraagt om een nieuwe generatie managers die de paradigma’s over zorg en werk met elkaar aanpakken. 

UPerform is…. 

  • Waarde gedreven  – Wat wij doen moet toegevoegde waarde hebben voor uw organisatie en uw medewerkers, meetbaar en zichtbaar
  • Mensgericht – Uw medewerkers zijn de bouwstenen voor het succes van uw team of organisatie
  • Praktijkgericht – Trainingen zijn erop gericht dat u direct aan de slag kunt in uw praktijk
  • Business Partner – Hulp of ondersteuning houdt niet op na een training of workshop. UPerform springt bij als u dat nodig hebt.

 

Ernst-Jan Suyderhoud (Oprichter)

Certified Lean Black Belt

Certified OBM Practitioner

Certified Prince2 Projectmanager

Ervaren (interim-) Manager

Trainer & Coach

Gespecialiseerd in zorgmanagement en leiderschap in de zorg (MBA)

Performance Management en Performance Behavior

Zorgprofessional (Verpleegkundige)