Duurzame Zorg (2030-2050)

Wist u dat de zorg goed is voor 5% van de totale CO2-uitstoot?

Voor zo’n grote industrie misschien nog bescheiden, maar tegelijkertijd reden genoeg om werk te maken van de verduurzaming van de zorg. Voor ziekenhuizen geldt dat de meeste milieubelasting veroorzaakt wordt door elektriciteit (38%), brandstof/warmte (27%) en woon-werkverkeer (18%) (bron: www.milieubarometer.nl)

Berekeningen laten zien dat er al snel 12% gereduceerd kan worden (bron: www.zorgvoor2020.nl). Goed voor de portemonnee (besparing), maar nog beter voor onze klimaatdoelstellingen 2030. Zorgelijk echter is de snelheid waarmee innovaties tot stand komen in de zorg. In analyses worden gebrek aan kennis, deskundigheid en ervaring van zorgmedewerkers als knelpunt genoemd, zo ook de immer aanwezigheid van gebrek aan tijd en capaciteit. De ondertekende convenanten en zgn ‘Green Deals’ zijn een goede stap voorwaarts, maar voor versnelling is meer nodig.

UPerform draagt bij door ziekenhuizen te helpen met het formuleren van innovatieve doelen, waaronder klimaatdoelstellingen en het creëren van teams gericht op eigenaarschap, hoge klantwaarde en besluitvorming. Innovatie begint bij de juiste mindset en het verbinden van de juiste professionals met de juiste prioriteit

 

Duurzaamheid = Betaalbaarheid en Klimaat

 Als wij denken aan de duurzaamheid van zorg, dan staan er twee vragen centraal voor ons: Hoe houden we de zorg betaalbaar? en Hoe krijgen we de ziekenhuizen klimaatneutraal?  

UPerform handelt in de geest van deze twee vraagstukken. Zo hanteren wij vaste (eerlijke) prijzen voor onze interim-inzet en werken we alleen samen met intermediairs die met dezelfde intentie in de zorg actief zijn. We (h)erkennen de trend van het toenemende aantal freelancers in de zorg, maar wij waken voor de werking van het schaarste-model en marktwerking. Goede professionals moeten ten alle tijden beschikbaar zijn in de zorg, voor normale tarieven.

 Wij zien veel ruimte voor innovatieve ideeën in ziekenhuizen, maar we zien ook de worsteling om de juiste ideeën op de juiste plaats te krijgen. Dat geldt ook voor ideeën die de klimaatdoelen ondersteunen. Op veel vlakken is versnelling nodig, maar is dit maar spaarzaam mogelijk omdat de impact op de productiecapaciteit (zoals beschikbare zorgverleners) minimaal moet zijn. Dit is logisch, maar tegelijkertijd contra-productief. Ziekenhuizen, en met name kleinere ziekenhuizen, blijven daardoor hangen in een paradoxaal spanningsveld. Naast onze eigen, persoonlijke activiteiten op het gebied van de klimaatdoelen, zoekt UPerform de samenwerking met organisaties die innovatie (in de zorg) helpen versnellen. ‘Sharing is Caring’. We delen ons kennis en inzichten dan ook graag.